سرخط
برخی از رسانه‌های روسیه دلیل سقوط هواپیمای توپولوف در دریای سیاه را باز نشدن دریچه‌های بال‌های هواپیما عنوان کرده‌اند. یافتن دومین جعبه پرواز می‌تواند اطلاعات کامل را به‌دست دهد.