نباید تروریست های دیروز سوریه به سیاسیون امروز مبدل شوند

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در ابتدای این دیدار با اشاره به تلاش های مثبت قزاقستان برای کمک به حل بحران سوریه گفت: ابتکار اجلاس قزاقستان قابل توجه می باشد، اما در هر گونه حل سیاسی سوریه، نباید تروریست های دیروز به سیاسیون امروز مبدل شوند.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: نباید تروریست های دیروز به سیاسیون امروز مبدل شوند