۶ دوپینگی جدید در آنالیزهای مجدد/ ۳ قهرمان وزنه‌بردار المپیکی چین دوپینگی شدند

با آزمایش مجدد نمونه‌های گرفته شده از وزنه‌برداران حاضر در المپیک‌های پکن و لندن نام ۶ وزنه‌بردار دیگر متهم به دوپینگ اعلام شد.

منبع خبر: ورزش ۳

اخبار مرتبط: تایید دوپینگ ۶ وزنه‌بردار المپیکی دیگر