فصلنامه بنیاد سینمایی فارابی ویژه "سینمای سیاسی" منتشر شد

هفتاد و هشتمین فصلنامه سینمایی فارابی ویژه «سینمای سیاسی» در قالب ۱۳ مقاله تخصصی توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: فصلنامه بنیاد سینمایی فارابی ویژه «سینمای سیاسی» منتشر شد