تایید دوپینگ ۶ وزنه‌بردار المپیکی دیگر

کمیسیون انضباطی کمیته بین‌المللی المپیک از مثبت اعلام شدن تست دوپینگ ۶ وزنه‌بردار خبر داد.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: تایید دوپینگ ۶ وزنه‌بردار المپیکی دیگر