تایید دوپینگ ۶ وزنه‌بردار المپیکی دیگر

تایید دوپینگ ۶ وزنه‌بردار المپیکی دیگر
خدمت
به گزارش خدمت؛ کمیسیون انضباطی کمیته بین‌الملی المپیک تصمیماتش درباره وزنه‌بردارانی که نامشان در زیر عنوان شده، اعلام کرد.

المپیک 2008 پکن
شن شیا از چین در وزن 48 کیلوگرم؛
لی چائو از چین در وزن 75 کیلوگرم؛
چون هونگ لیو از چین در ورزن 69 کیلوگرم.

المپیک 2012 لندن
سیبل سیمسک از ترکیه در وزن 63 کیلوگرم؛
نوریک واردانیاک از ارمنستان در وزن 94 کیلوگرم؛
انتقام زئیروف از آذربایجان در وزن 94 کیلوگرم.

دوپینگی بودن ورزشکاران نام برده تایید شده و نتایج آن‌ها در بین سال‌های 2008 تا 2012 لحاظ نخواهد شد و از طرف کمیته بین‌المللی المپیک، این نتایج رد می‌شود.

منبع: تسنیم

منبع خبر: خدمت

اخبار مرتبط: تایید دوپینگ ۶ وزنه‌بردار المپیکی دیگر