روزنامه روزنامه هدف ، شنبه ۱۶ بهمن ؛ مهندسی خبر محرومیت پرسپولیس

منبع خبر: پارس فوتبال

اخبار مرتبط: حمایت طاهری از بازیکنان پرسپولیس