کی‌روش: پرسپولیسی‌ها را به تیم ملی دعوت نمی‌کنم

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: دیگرهیچ پرسپولیسی به تیم ملی دعوت نمی شود!