سرخط
طراح جوان پل طبیعت گفت که آرزو دارم تعداد پیاده‌ها بیشتر از سواره‌ها شود اما فکر می‌کنم این آرزو دست‌نیافتنی نیست.