سرخط
سکوت آجورلو مقابل سیل اخباری که درباره عدم همکاری با قلعه نویی در فصل آتی منتشر شده و همچنین بی توجهی وی به صحبت های پیاپی خود قلعه نویی درباره احتمال جدایی، این شایعات را تقویت می کند که تراکتور پرمهره اما ناکام که این فصل درگیر حکم فیفا هم شد، مربی دیگری برای فصل آینده در نظر دارد.