رهاسازی آب سدهای لتیان و امیرکبیر با هدف مدیریت صحیح سیلاب

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران از رهاسازی آب سدهای لتیان و امیرکبیر با هدف مدیریت صحیح سیلاب خبرداد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: رهاسازی آب سدهای لتیان و امیرکبیر با هدف مدیریت صحیح سیلاب