محکومیت حادثه تروریستی تهران از سوی رئیس مجلس عالی نخجوان

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: محکومیت حادثه تروریستی تهران از سوی رئیس مجلس عالی نخجوان