توقیف اماکن دیپلماتیک آمریکا در دستور کار روسیه

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: توقیف اماکن دیپلماتیک آمریکا در دستور کار روسیه