منظور از اهلیت در حقوق چیست؟

اهلیت عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق، توانایی قانونی برای دارا شدن حق، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می‌شود.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: منظور از اهلیت در حقوق چیست؟