سرخط
رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان در سمت نایب رئیسی اتحادیه آسیا ابقا شد.