سرخط
مسعود شجاعی قرارداد خود را به صورت رسمی با باشگاه یونانی پانیونیوس تمدید کرد.احسان حاج صفی نیز که تمرینات خود را با پانیونیوس آغاز کرده بود به صورت رسمی به این تیم پیوست و قرارداد خود را امضا کرد.