سرخط
دیدار دوستانه پرسپولیس و آرسنال کیف بدون گل به پایان رسید.