سرخط
مقام‌های آمریکایی اعلام کردند ظهر روز سه‌شنبه ناو آمریکایی یواس‌اس تاندر بولت به یک قایق سپاه پاسداران تیرهشدار شلیک کرد. دو مقام نظامی آمریکا به