بارسا به خاطر دیبالا از خرید کوتینیو منصرف شد!

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: بارسا به خاطر دیبالا از خرید کوتینیو منصرف شد!