ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا می‌پیوندد

نمایندگان مردم در خانه ملت با الحاق دولت ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا موافقت کردند.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا می‌پیوندد