بازداشت راننده اتوبوس دانش آموزان دختر هرمزگانی

منبع خبر: فرارو

اخبار مرتبط: پیگیری علل سانحه اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی از سوی اعضای کمیسیون آموزش مجلس