پیکر شهید "حسن جنگجو" به وطن بازگشت

پیکر شهید "حسن جنگجو" به وطن بازگشت
عصر ایران
پیکر مطهر شهید حسن جنگجو که به "شهید فهمیده‌ی آذربایجان" شهرت داشت، وارد تبریز شد.

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: پیکر شهید "حسن جنگجو" به وطن بازگشت