شادی کردهای ایران از همه پرسی موضوعی اجتماعی نه سیاسی

شاید این سؤال مطرح می‌شود که چرا برخی از شهرهای کردنشین کشورما برای این موضوع شادی کرده‌اند؟ پاسخ این است که این نوع رفتار، اجتماعی است و با رفتارهای سیاسی فرق دارد.

منبع خبر: جهان نیوز

اخبار مرتبط: شادی کردهای ایران از همه پرسی موضوعی اجتماعی نه سیاسی