سرخط
بقایی و زنبیل دفاعیاتش (عکس) حمید بقایی صبح امروز با زنبیل قرمز حاوی دفاعیات خود به دادگاه رفت.