عکس/ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی هم همزمان با دانشجویان پلی تکنیک در اعتراض به وزیر پیشنهادی علوم تجمع کردند.

منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: عکس/ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی هم همزمان با دانشجویان پلی تکنیک در اعتراض به وزیر پیشنهادی علوم تجمع کردند.