سرخط
لیست حضور و غیاب برای خبرنگاران از سوی شورای شیشه‌ای لیست حضور و غیاب برای خبرنگاران از سوی شورای شیشه‌ای جلسه امروز شورای شهر در حالی با تأخیر همیشگی خود آغاز شده که شورا پنجمی ها که مدعی شورای شفاف و شیشه‌ای هستند مانع ورود همه خبرنگاران به صحن شدند. به گزارش خبرنگار شهری و رفاهی خبرگزاری فارس، هجدهمین جلسه شورای شهر قرار بود در ساعت 8:45 آغاز شود اما با تأخیر نیم ساعته شروع شد. این جلسه با حضور 14 نفر از اعضای شورا تشکیل شده است. قبل از آغاز جلسه و هنگام ورود خبرنگاران به صحن، لیستی تهیه شده و براساس آن،اجازه ورود به خبرنگاران داده  شد. جالب اینکه محسن هاشمی رئیس شورا یکی از غائبین است. انتهای پیام/