بانک صنعت و معدن تامین کننده مالی شرکتهای پشتیبانی فنی صنعت نفت و گاز

عصر اعتبار- در قالب مشارکت یک میلیارد دلاری بانک صنعت و معدن با شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه گذاریهای زیرساختی در صنعت نفت و گاز، شرکتهای متخصص داخلی در بخش پشتیبانی فنی از تسهیلات برخوردار می‌شوند.

منبع خبر: عصر اعتبار

اخبار مرتبط: بانک صنعت و معدن تامین کننده مالی شرکتهای پشتیبانی فنی صنعت نفت و گاز