عوارض خروج از مرز شلمچه به عراق به مدت ۱۰ روز لغو شد

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: عوارض خروج از مرز شلمچه به عراق به مدت 10 روز لغو شد