۷:۰۲ پرسپولیس باز هم رکورد زد ؛ بیشترین شکست را این تیم ها مقابل پرسپولیس داشتند

منبع خبر: پارس فوتبال

اخبار مرتبط: ۷:۰۲ پرسپولیس باز هم رکورد زد ؛ بیشترین شکست را این تیم ها مقابل پرسپولیس داشتند