فاصله ۱۶ میلیون تومانی متوسط درآمد خانوار‌های روستایی و شهری

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به فاصله ۱۶میلیون تومانی متوسط درآمدخانوارشهری و روستایی گفت: باید با ایجاد مشاغل پایدار در روستا‌ها از مهاجرت روستاییان به شهرهاجلوگیری کنیم.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: فاصله 16 میلیون تومانی متوسط درآمد خانوارهای روستایی و شهری