رشد کیفیت اجرای مأموریت حج توسط پلیس فرودگاه

رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: کارکنان پلیس فرودگاه‌های کشور با تمام توان به انجام مأموریت بسیار حساس و ارزشمند اعزام میهمانان دعوت شده به خانه خداوند متعال پرداختند که با دقت نظر و کار حرفه‌ای این مأموریت به خوبی انجام گرفت.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: رشد کیفیت اجرای مأموریت حج توسط پلیس فرودگاه