شایعه‌ای با عنوان امضا برای استیضاح رئیس جمهور

برخی شایعه استیضاح روحانی را در نشست امروز مجلس مطرح کردند درحالی که طرح استیضاح وزیر صنعت تهیه و تدوین شده است.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: شایعه ای با عنوان امضا برای استیضاح رئیس جمهور/ امضا برای استیضاح شریعتمداری