ماجدی: طرح یکسان‌سازی موارد آموزشی فوتسال مورد بررسی قرار گرفت

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال از برگزاری کارگاه تخصصی فوتسال خبر داد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: ماجدي: طرح يکسان‌سازي موارد آموزشي فوتسال مورد بررسي قرار گرفت