ماجدی: طرح یکسان‌سازی موارد آموزشی فوتسال مورد بررسی قرار گرفت

رئيس کميته آموزش از برگزاري کارگاه تخصصي فوتسال خبر داد.

ميرشاد ماجدي؛ رئيس کميته آموزشي در خصوص نشست امروز کميته آموزش با پيشکسوتان و اعضاي کميته آموزش فوتسال گفت: کارگروه تخصصي فوتسال براي تدوين جديد سرفصل‌ها و محتواي کلاس سطح يک فوتسال ايران را تشکيل داده و قصدمان اين است که با ارائه برنامه يکسان، تمام برنامه‌هاي آموزشي را طبق يک طرح مدون در کشور به مرحله اجرا برسانيم.

وي در ادامه بيان کرد:  اين نشست با حضور اساتيد برتر فوتسال برگزار شد. يکي از اهدافمان اين است که در حداقل زمان، طرح درس جامع و يکسان براي فوتسال کشور مدون شود و در اختيار استانها و اساتيد قرار بگيرد تا با تدريس يکسان شاهد رشد و موفقيت بيش از پيش اين رشته باشيم.

رئيس کميته آموزش در پايان گفت: پس از طرح يکسان‌سازي آموزشي در فوتبال، اکنون درصدد آن هستيم تا در بخش فوتسال نيز اين طرح را مدون و به مرحله اجرا برسانيم و سپس برنامه‌هاي آموزشي  يکسان و به روز دنيا را براي رشته فوتبال ساحلي را مدون کنيم.

ارسال در: شنبه 17 شهريور ساعت 13:47 (1397/6/17)

منبع خبر: نود

اخبار مرتبط: ماجدي: طرح يکسان‌سازي موارد آموزشي فوتسال مورد بررسي قرار گرفت