۷:۲۲ این “پرسپولیسی” اوکی داد ؛ بازگشت رضاییان به “پرسپولیس” قطعی شد؟!

منبع خبر: پارس فوتبال

اخبار مرتبط: با پرسپولیسی‌ها توافق کردم اما دیگر خبری از آنها نشد