مشایی به ۶.۵ سال حبس محکوم شد| ۴ سال حبس برای جوانفکر| رئیس دادگستری تهران: انتشار نام مشایی و جزئیات دادگاه با استیذان از رئیس قوه قضاییه انجام شد| بخشی از پرونده مفتوح است‌

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: انتشار نام مشایی و جزئیات دادگاه با استیذان از رئیس قوه قضاییه انجام شد