آیین سنتی تعزیه خوانی در شهر زرقان

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: آیین سنتی تعزیه خوانی در شهر زرقان برگزار شد