زخمی شدن ۵۲ فلسطینی در تظاهرات دیروز و امروز شمال غزه

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: زخمی شدن ۵۲ فلسطینی در تظاهرات دیروز و امروز شمال غزه