سرخط
بهرامی با بیان اینکه وظایف مجموعه‌های روابط عمومی در برهه حساس کنونی تنها به اطلاع رسانی، تبلیغ، ترغیب و مشارکت جویی خلاصه نمی‌شود گفت: این نهاد‌ها باید با کشف و معرفی ظرفیت‌های جامعه و تقویت فرهنگ توسعه زمینه‌های رشد و پیشرفت کشور را در گام دوم انقلاب اسلامی و ورود به دهه پنجم انقلاب بیش از پیش فراهم آورند.