خشونت علیه غیر نظامیان سودانی سریعا متوقف شود

شورای امنیت در نشست خود خواهان توقف فوری خشونتها علیه غیر نظامیان در سودان شد.

منبع خبر: جهان نیوز

اخبار مرتبط: خشونت علیه غیر نظامیان سودانی سریعا متوقف شود