سرخط
رئیس کل دادگستری استان مازندران در دیدار مردمی سه شنبه این هفته بیش از ۱۳۰ درخواست را بررسی و دستورات قضایی لازم را صادر کرد.