روحانی: امروز مردم از یکسال پیش آرامش بهتری دارند

منبع خبر: فرارو

اخبار مرتبط: روحانی: امروز مردم از یکسال پیش آرامش بهتری دارند