سرخط
تهران- ایرنا- «پپ گواردیولا» پیشنهاد سالیانه ۲۰ میلیون یورو مطرح شده از سوی یوونتوس را رد و تاکید کرد که فصل آینده نیز در ورزشگاه اتحاد می ماند.