دانشگاه آزاد بوشهر ۲۲ تفاهمنامه با دستگاه های اجرایی منعقد کرد

بوشهر-ایرنا- رئیس دانشگاه آزاد استان بوشهر گفت: این دانشگاه در طول یک سال گذشته بصورت هدفمند ۲۲ تفاهمنامه همکاری با دستگاه های اجرایی منعقد کرد.

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: دانشگاه آزاد بوشهر ۲۲ تفاهمنامه با دستگاه های اجرایی منعقد کرد