زباله‌گردی جزو کارهای زیان آور برای کودکان کار است

تهران- ایرنا- معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: برخی از کودکان غیرقانونی و مابقی توسط پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری فعالیت می‌کنند که انتظار ما در وهله اول از شهرداری تهران رسیدگی و پیشگیری نسبت به این امر است؛ چراکه زباله‌گردی جزو کارهای زیان‌آور برای کودکان است.

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: زباله‌گردی جزو کارهای زیان آور برای کودکان کار است