عکس عکس ؛ ویلموتس پیگیر وضعیت سید مجید حسینی شد

منبع خبر: پارس فوتبال

اخبار مرتبط: عیادت تصویری ویلموتس از مجیدحسینی بعدازجراخی