عاشوری: آینده تیم ویلموتس را روشن می بینم

محسن عاشوری بر این باور است تیم ملی با تغییر سبک و بازی تهاجمی که به نمایش می گذارد می تواند در آینده به موفقیت های خوبی دست پیدا کند.

منبع خبر: ورزش ۳

اخبار مرتبط: اولین رده بندی ایران با ویلموتس/ ۲۰ جهان و اول آسیا