دادن فرزند نامشروع فوتبالیست به زن و مرد بدون بچه!

قضات دادگاه او را به اتهام رابطه نامشروع به تحمل ۹۹ضربه تازیانه و دو سال تبعید محکوم کردند و کودک حاصل از این ارتباط هم با نظر دادگاه دراختیار پدرخوانده و مادرخوانده قرار گرفت.

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: دادن فرزند نامشروع فوتبالیست به زن و مرد بدون بچه!