معافیت یک شرکت هواپیمایی اروپایی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: معافیت یک شرکت هواپیمایی اروپایی از برخی تحریم های آمریکا علیه ایران