محمود صادقی: مجمع تشخیص جایگزین رفراندم شده است/اشاره روحانی به رفراندوم سربسته، مجمل و تأمل برانگیز است

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: محمود صادقی: مجمع تشخیص جایگزین رفراندم شده است/اشاره روحانی به رفراندوم سربسته، مجمل و تأمل برانگیز است